[Forsiden] Produkter ] Kontakt ] [ Om virksomheten ] Oppdrag ]


 

 
Bakgrunn

Firmaet Den lille hjelper’n ble startet august 2007. 
Det som ledet til etableringen, var et ønske om å kunne benytte PC. Problemet var at det ikke fantes gode løsninger for å kunne benytte PC når man ikke kunne sitte. (Jeg har et kronisk ryggproblem som medfører at jeg må ligge å arbeide). Dette resulterte i at jeg begynte å tenke på mulige løsninger. Etter mye prøving og feiling kom jeg fram til en konstruksjon som oppfylte mitt behov. Jeg har i mange år hatt en drøm om å kunne arbeide med utvikling av tekniske hjelpemidler, og prosessen med dette stativet ble springbrettet til å etablere Den lille hjelper’n. 

PC-stativet er nå registrert i produktregisteret til hjelpemiddelsentralene, og er på den måten blitt tilgjengelig for mennesker som har behov for det. 

Målsetting:

Mitt viktigste mål er å hjelpe enkeltmennesker til større livsutfoldelse. Mitt lille bidrag til det, er å utvikle og produsere tekniske hjelpemidler. 
Jeg har stor respekt for at det er den som har skoen på som vet hvor den trykker. Søren Kierkegaard har skrevet noe som er et ideal for meg i kontakten med mennesker som søker hjelp: 

Forholdet mellom Hjælperen og den der skal hjælpes
maa være saadan - at man naar det i Sanhed, 
skal lykkes En at føre et Menneske til et bestemt Sted
først og fremmest maa passe paa 
at finne Ham der hvor Han er, og begynde der.


Med dette som ideal, ønsker jeg derfor tett dialog med sluttbrukere. Jeg ønsker å ta utgangspunkt i enkeltmenneskets ønske om større livsutfoldelse, og ikke primært fokusere på enkeltmenneskets begrensninger. Svært ofte er det mangler eller barrierer i omgivelsene som utgjør problemet eller forårsaker begrensningene.

Jeg er åpen for å motta alle typer tekniske utfordringer. Ditt problem kan bli min inspirasjon til å konstruere noe som jeg ennå ikke har tenkt på… 

 

Den lille hjelper'n

Den lille hjelper'n - Tel. 90 96 18 42 - E-post: geir@denlillehjelpern.no – 
Nytt org.nr. f.o.m. 1.1.2011 er: 996 181 219