[Forsiden] Produkter ] Kontakt ] Om virksomheten ] [ Oppdrag ]


 

Tjenester:
Dersom du har et ønske om større utfoldelsesmuligheter, og tror at tekniske løsninger kan bidra til dette, så ta kontakt med meg. Jeg kan ikke love at jeg er i stand til å finne løsninger, men jeg kan love at jeg vil gjøre mitt beste.

Prosess: 
Når jeg har fått presentert en utfordring, så vil jeg trenge noe tid på å vurdere mulige løsninger. I denne prosessen vil det ofte være naturlig med dialog med deg som kunde. Deretter presenterer jeg konkrete løsningsforslag og lager kostnadsoverslag på hva løsningene vil koste. Du som kunde står helt fritt til å avslå tilbudet, uten at det har kostet deg en krone. Dersom du ønsker å kjøpe løsningen, så vil jeg inngå en kontrakt med detaljert beskrivelse av produktet, leveringstidspunkt og hvilken pris som skal betales ved overlevering.

Finansiering:
De fleste tekniske hjelpemidler kan søkes gjennom NAV Hjelpemiddelsentralen i ditt hjemfylke. Dette gjelder også hjelpemidler som må spesiallages. Jeg hjelper gjerne til med råd i forhold til hvordan man søker om tekniske hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen. 
Link: http://www.nav.no/page?id=904
 

Den lille hjelper'n

Den lille hjelper'n - Tel. 90 96 18 42 - E-post: geir@denlillehjelpern.no – 
Nytt org.nr. f.o.m. 1.1.2011 er: 996 181 219